Huisregels


Fysiotherapie Beukenplein staat niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor professionaliteit.
Dat betekent dat wij voor uw èn onze veiligheid een aantal huisregels hebben opgesteld

 • Het is verboden te roken in het gehele pand.
 • Wij verwachten dat patiënten zich volgens de algemeen geldende normen en waarden gedragen.
 • We stellen het op prijs als u in de wachtkamer en behandelkamers geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Wij verwachten van u dat u uw mobieltje uitzet.
 • De praktijk houdt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen uit het pand te verwijderen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten.
 • Persoonlijke hygiëne van cliënt en therapeut is een vanzelfsprekendheid.
 • Handdoeken zijn aanwezig in de praktijk, indien gewenst kunt u uw eigen handdoek meenemen.
 • Bij gebruik van de oefenruimte is het dragen van sportschoenen en sportkleding aan te raden.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet worden meegenomen.
 • Geregistreerde gegevens worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Eventuele klachten kunt u melden aan uw fysiotherapeut of praktijkeigenaren. We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Een folder hierover vindt u in de wachtkamer.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
Regels met betrekking tot afspraken/vergoedingen:

 • Afspraak is afspraak. Toch verhinderd? Laat het ons op tijd weten! Kunt u een afspraak niet nakomen, laat het ons uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Belt u niet of te laat af, dan brengt Fysiotherapie Beukenplein de kosten (€ 35,00) bij u in rekening, deze kosten zijn niet bij uw verzekering te declareren.
 • Vergoeding: de verantwoordelijkheid of de patiënt voldoende verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf.
 • Men kan de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. De polisvoorwaarden m.b.t. uw vergoeding voor fysiotherapie dient u zelf na te gaan, het eventueel overschrijden van de behandellimiet / vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien uw verzekering geen fysiotherapie vergoedt, zult u een nota ontvangen.
 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.