Kwaliteit


Hoe is de kwaliteit van Fysiotherapie Beukenplein gewaarborgd?
Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bij- en nascholing gestimuleerd. Fysio-therapeuten die voldoen aan specifieke kwaliteitseisen zoals het behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg, worden toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie van het KNGF.

Alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Beukenplein zijn geregistreerd in zowel het BIG-register als in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.
Wij investeren al jaren in onze professionaliteit en verbetering van onze dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang. We leveren maatwerk. Geen enkele persoon is hetzelfde, daarom wordt bij elke patiënt individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft.

Kwaliteitsregister Psychosomatische Fysiotherapie
De erkende psychosomatisch fysiotherapeut is georganiseerd en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosomatische Fysiotherapie (NFP). De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratie-voorwaarden. Onze psychosomatisch geschoolde fysiotherapeuten, Marijke Koonings en Suzan de Roode, hebben een erkende opleiding gevolgd en staan geregistreerd bij de NFP.