Werkwijze


Samen met ons werken aan een optimale behandeling.
Ons team werkt samen met u aan het verbeteren van uw klachten en problemen bij het bewegen en het bevorderen van uw gezondheid.
 

 Wij werken alleen op afspraak.
U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken onder nummer 020-6681072. Om de rust tijdens de behandeling te bewaren, zijn wij niet altijd in staat om de telefoon te beantwoorden. Wij vragen u vriendelijk om altijd duidelijk uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug. Dit is meestal binnen een half uur tot een uur na het inspreken van uw bericht. Wilt u ons graag direct spreken, probeer dan om het hele of halve uur te bellen: de kans is dan groter dat wij de telefoon direct opnemen. Ook kunt u ons mailen via info@fysiotherapiebeukenplein.nl of kom gewoon even bij ons binnen lopen om een afspraak te maken, we staan u graag te woord.
 Bereid uw bezoek aan onze praktijk goed voor
Bereid uw bezoek aan de fysiotherapeut goed voor en schrijf zo nodig op wat u wilt zeggen of vragen. Neem bij uw eerste bezoek aan onze praktijk de eventuele verwijsbrief, uw identificatie (paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument) en  zorgverzekeringspas mee. Bij taalproblemen kan het handig zijn om een (informele) tolk mee te nemen.
 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Tegenwoordig heeft men geen verwijzing meer nodig voor fysiotherapie. Via een kort vraaggesprek  (screening) kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. In dit vraaggesprek van ongeveer 10 minuten,  wordt er vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent en/of dat het beter is dat u eerst naar de huisarts gaat.
  Geef alle relevante informatie over uw gezondheidssituatie
Om te beginnen heeft u een gesprek met uw fysiotherapeut over uw klachten en uw beperkingen in het dagelijks doen en laten. Geef ons alle informatie die relevant is. Bedenk bijvoorbeeld hoe lang u de klacht al heeft en bij welke activiteiten u toename van klachten ervaart. Vertel ook of de klachten sinds het ontstaan af of toegenomen zijn.
 Lichamelijk onderzoek
Dit gesprek wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek (en later ook tijdens de behandeling) kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Hierna stelt de fysiotherapeut samen met u een persoonlijk behandelplan op. Dit behandelplan is gericht op u als individu. Een standaard behandeling bestaat niet. Ons team werkt samen met u aan het verbeteren van uw klachten, problemen bij het bewegen en het bevorderen van uw gezondheid.
 Behandeling
Afhankelijk van uw lichamelijke klachten en mogelijkheden geeft de fysiotherapeut onder andere adviezen en oefeningen. Deze helpen u om het bewegen te verbeteren en weer volledig of zo optimaal mogelijk uw activiteiten te kunnen uitvoeren. Als de klachten zodanig zijn dat naar de praktijk komen voor u niet mogelijk is, bestaat ook de mogelijkheid dat de fysiotherapeut u thuis behandelt.
Vraag uitleg als u iets niet begrijpt
Geef aan als de uitleg niet duidelijk is of als u moeite heeft met het opvolgen van adviezen.  Als u vragen heeft, schrijf ze zo nodig op. Het is belangrijk dat u informatie goed begrijpt zodat u  weet wat u te wachten staat en wat er van u verwacht wordt. Geef aan als u denkt tegenstrijdige adviezen te krijgen van ons of van andere zorgverleners.
 Volg adviezen en instructies goed op
Geef het aan als het niet lukt, of het u moeite kost om de instructies en adviezen van uw fysiotherapeut op te volgen. Maak duidelijk waar het probleem ligt. Zijn bepaalde oefeningen bijvoorbeeld te zwaar of te pijnlijk? Wij kunnen dan samen met u naar een oplossing zoeken.
Vertel het als er iets onverwachts gebeurt
Veranderen uw klachten plotseling? Geeft een oefening toename van pijn? Heeft zich iets  bijzonders voorgedaan, zoals een (onge)val waardoor uw klachten zijn veranderd of toegenomen? Vertel het ons!
 Meld onveilige situaties
Valt u iets op dat een onveilige situatie kan veroorzaken, bijvoorbeeld een kapotte stoel, gladde vloer of defecte (fitness)apparatuur? Meld het ons, dit kan vervelende situaties voorkomen!
Bel tijdig af
Als het om een of andere reden niet lukt uw afspraak na te komen bel dan uiterlijk 24 uur van tevoren af. Niet op tijd afgezegde behandelingen,  moeten door ons bij de cliënt/patiënt in rekening gebracht worden. Denk er dus aan om tijdig af te bellen indien u verhinderd bent te komen.